Về chúng tôi

Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ & Công nghiệp HÒA là một doanh nghiệp công nghệ cao, liên quan đến R & D, sản xuất

No.416 J Ian cũng đường, khu vực phía nam jin Kiều, PU hiểu, Thượng Hải, Trung Quốc

Email :[email protected]

Đọc thêm

Trường hợp khách hàng